Konkurs Słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć... Czyli wędrować świadomie.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej relacji z wycieczki/spaceru pod kątem przyrodniczym, które odbyły się na terenie powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i podzielony został na dwie grupy wiekowe: - do 10 lat - powyżej 10 lat

Uczestnik może przesłać 1 relację z wycieczki w dowolnej formie, np. pisemnej, fotograficznej lub łączonej wykonaną przez osobę indywidualną lub grupę do 3 osób. Prace należy wysyłać mailem: b.draus@fwie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Ul. Czysta 17/4 31-121 Kraków

Do pracy należy załączyć: - imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy, adres zamieszkania - skan zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego na udział w konkursie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby realizacji projektu (wzór w regulaminie).

Termin nadsyłania prac mija 30 września 2013 roku.

Komisja wyłoni 5 laureatów z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 października 2013 na stronie internetowej projektu.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

Konkurs

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma przyjemność poinformować o wynikach konkursu organizowanego w ramach projektu, pn. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich" pt. Słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć... czyli wędrować świadomie. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i podzielony został na dwie grupy wiekowe: - do 10 lat - powyżej 10 lat. Głównym celem konkursu było opisanie relacji z wycieczki/spacerów pod kątem przyrodniczym, który odbył się na terenie powiatów gdzie realizowany jest projekt. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę głównie:

- pomysł
- kreatywność
- oryginalność
- samodzielność


Z nadesłanych prac wybrano 5 najciekawszych z każdej kategorii wiekowej.
Nagrody otrzymują:

Filip i Szymon Widera
Nina Brankin
Jadwiga Giza
Małgorzata Jasiniak
Ida Śmieja
Aleksandra Kot
Daria Kosmal
Oliwer Maciurak
Bartosz Skubel
Julia Łempicka
Agata MyszkaWszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie a laureatom gratulujemy!
Nagrody wyślemy pocztą.

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.