Derkacz


Crex crexSytuacja w Polsce

Nieliczny, miejscami liczny gatunek lęgowy (obszary bagienne). Częstszy na północy i wschodzie kraju.


Sytuacja w Małopolsce

Nieliczny, miejscami średnioliczny. Notowany również na łąkach w wyższych położeniach górskich. Liczebność nieznana.


Środowisko

Ekstensywnie uprawiane łąki, ugory, pastwiska, uprawy. Preferuje miejsca podmokłe tj. doliny rzeczne, torfowiska, otwarte bagna.


Pokarm

Zwierzęcy, w mniejszym stopniu roślinny. W sezonie lęgowym głównie owady oraz ślimaki.


Gniazdo

Płytki dołek wyścielony suchymi trawami, dobrze ukryty, z daszkiem od góry.


Biologia lęgowa

8-12 jaj wysiaduje samica. Młode, zagniazdowniki, usamodzielniają się po ok. 3 tygodniach.


Wędrówki

Wędrowny. Przylot na przełomie IV i V, ostatnie ptaki odlatują w X.


Status ochronny

Gatunek globalnie zagrożony, w skali europejskiej narażony na wyginięcie, z Zał. I Dyrektywy Ptasiej.


Ciekawostki

Nazwa łacińska pochodzi od głosu samca, który wydaje mając zamknięty dziób.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Olech B., Zieliński P. 2004. Derkacz Crex crex. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 155-164 Warszawa.2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.