Dzięcioł zielonosiwy


Picus canusSytuacja w Polsce

Ograniczony występowaniem do płd. i wsch. części kraju. Przez Polskę przebiega płn.-zach. granica areału gatunku.


Sytuacja w Małopolsce

Karpaty należą do obszaru liczniejszego występowania gatunku.


Środowisko

Lasy liściaste, głównie buczyny, oraz w pobliżu i w obrębie osad ludzkich (parki, sady itp.).


Pokarm

Bezkręgowce, które poszukuje aktywnie na ziemi, suchych i złamanych pniach i gałęziach, rzadko drążąc w drewnie.


Gniazdo

Dziuple kują obie płcie, głównie w drzewach liściastych, rzadziej iglastych. Średnica otworu poniżej 6 cm.


Biologia lęgowa

7-9 jaj wysiadują oboje rodzice przez 17 dni. Młode pozostają w gnieździe przez 4 tyg. i wkrótce po wylocie stają się niezależne.


Wędrówki

Osiadły. Ptaki przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu zimą o kilka kilometrów.


Status ochronny

W zał. I Dyrektywy Ptasiej.


Ciekawostki

Młode karmione zwracanym pokarmem (nie przenosi pokarmu w dziobie).


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.


Galeria


Dziupla dzięcioła zielonosiwego w sośnie. Średnica otworu dziupli to ok. 7 cm. - fot. Romuald Mikusek
Dziupla dzięcioła zielonosiwego w sośnie. Średnica otworu dziupli to ok. 7 cm.

fot. Romuald Mikusek
Dzięcioł zielonosiwy żeruje głównie na niskich drzewach oraz na ziemi. - fot. Romuald Mikusek
Dzięcioł zielonosiwy żeruje głównie na niskich drzewach oraz na ziemi.

fot. Romuald Mikusek
Dzięcioł zielonosiwy jest dość łatwy do odróżnienia po głosie. Przy pewnej wprawie można rozpoznać wszystkie gatunki dzięciołów również po bębnieniu. - fot. Romuald Mikusek
Dzięcioł zielonosiwy jest dość łatwy do odróżnienia po głosie. Przy pewnej wprawie można rozpoznać wszystkie gatunki dzięciołów również po bębnieniu.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.