WstępTeren działania projektu obejmuje obszar bezpośrednio przylegający do granicy polsko-słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Są to:

Polska:
podregion bielsko - bialski (powiaty: cieszyński, żywiecki), podregion nowosądecki (powiaty: tatrzański, nowotarski, Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki, myślenicki, suski, wadowicki).

Słowacja:
Prešovský kraj (wszystkie powiaty), Žilinský kraj (wszystkie powiaty).

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.