Muchołówka białoszyja


Ficedula albicollisSytuacja w Polsce

Nieliczny, ograniczony występowaniem do wschodniej i południowej Polski.


Sytuacja w Małopolsce

Nieznana. Prawdopodobnie ptak rzadki, lokalnie nieliczny.


Środowisko

Lasy liściaste, głównie grądy i łęgi.


Pokarm

Bezkręgowce chwytane w locie jak i zbierane z roślin. Często są to gąsienice.


Gniazdo

Gniazdo zakłada w naturalnych dziuplach oraz budkach lęgowych.


Biologia lęgowa

4-8 jaj wysiaduje ok. 14 dni. Pisklęta wylatują po ok. 16 dniach.


Wędrówki

Wędrowna. Przylatuje pod koniec IV. Ostatnie ptaki widuje się we IX. Zimuje płd. Afryce.


Status ochronny

Gatunek ujęty w Zał. I Dyrektywy Ptasiej.


Ciekawostki

Terytorium ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa dziupli.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.k
  2. Walankiewicz. W. Ficedula parva - Muchołówka białoszyja. W: Gromadzki M. (red.) - Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8. ss: 344-347
  3. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.