Konkurs plastyczno-artystycznyKONKURS PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNY POD HASŁEM "Ptaki znane i nieznane-Natura 2000"

dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, myślenickiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-artystycznym pod hasłem "Ptaki znane i nieznane". Konkurs jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia itp.) na temat jednego z gatunków ptaków występujących w okolicy i znajdujących się na liście będącej załącznikiem do regulaminu. Termin nadsyłania prac: 10 stycznia 2012 do siedziby Fundacji. Czekają atrakcyjne nagrody: lornetki i wydawnictwa książkowe. Planujemy wyłonić 10 laureatów!

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

Wynik konkursu plastyczno-artystycznego pod hasłem "Ptaki znane i nieznane Natura 2000".Na konkurs nadeszło 98 różnorodnych i kolorowych prac artystycznych. Jury konkursu postawiło, iż wybrane zostanie 10 prac zwycięskich oraz przyznane zostanie 8 wyróżnień.
Laureaci konkursu otrzymają lornetki oraz wydawnictwa przyrodnicze oraz pamiątkowe dyplomy. Wyróżnieni wydawnictwa przyrodnicze oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkową publikację wydaną w ramach projektu pn. "Budki dla ptaków". Serdecznie gratulujemy!!!

Laureaci konkursu:

Brygida Chlebek z Zespołu Szkół w Podwilku,
Barbara Kowalczyk i Adrian Łazarz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej,
Julita Bosak i Oliwia Holla ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej,
Hubert Świątkowski z Zespołu Szkolno - Przedszkolny w Lachowicach,
Kacper Janowiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
Natalia Krasnodębska i Kinga Witek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej,
Daniel Marek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy.


Wyróżnieni:

Zuzanna Chmura i Angelika Walter ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej,
Dominik Sala ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej,
Magdalena Wojtyczko ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy
Angelika Zador ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
Sabina Ruszkiewicz i Karolina Pomrok ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy,
Kamil Mołek - SP nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej, 34 - 223 Zawoja Wilczna.

Prace zwycięskie

Adrian Łazarz - SP nr 3 w Zubrzycy Górnej Oliwia Holla ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej Barbara Kowalczyk - SP nr 3 w Zubrzycy Górnej Brygida Chlebek - ZS w Podwilku Daniel Marek - SP nr 1 w Skawicy Hubert Świątkowski - ZSP w Lachowicach Julita Bosak - SP nr 1 w Zubrzycy Górnej Kacper Janowiak SP 1 w Lipnicy Wielkiej Kinga Witek - SP nr 2 w Zawoi Wilcznej Natalia Krasnodębska - SP nr 2 w Zawoi Wilcznej


Prace wyróżnione
Angelika Zador - SP 1 w Lipnicy Wielkiej Dominik Sala - SP 3 w Zubrzycy Górnej Zuzanna Chmura - SP 3 w Zubrzycy Górnej Kamil Mołek - SP nr 2 w Zawoi Wilcznej Karolina Pomrok - SP nr 1 w Skawicy Magdalena Wojtyczko - SP nr 1 w Skawicy Sabina Ruszkiewicz - SP nr 1 w Skawicy


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.