Naprawa i montaż sztucznych gniazdNaprawa istniejących i/lub instalacja sztucznych gniazd dla wybranych gatunków ptaków: wybrane gatunki (orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad) chętnie wracają do zajętego w latach wcześniejszych gniazda. Gniazdo każdego roku jest nadbudowywane, zwiększają się przez to jego rozmiary i ciężar, niektóre również przerastają gałęziami. Gniazda zagrożone są spadnięciem, co jeśli stanie się podczas gniazdowania, zwiększa wydatnie straty u danego gatunku. Jeśli gniazdo zaczyna przerastać gałęziami niezbędne jest znalezienie nowego miejsca gniazdowego. Tym samym wzrastają koszty na szukanie nowych miejsc gniazdowych i tworzenie nowych stref ochronnych. U gatunków zajmujących nisze skalne, które nie budują gniazd, takie jak np. sokół wędrowny i puchacz, gniazdo może namoknąć podczas deszczów, co znacznie wpływa na ostateczny sukces lęgowy. Z tego też powodu takie zagrożone gniazda również będą naprawiane (stabilizacja, drenaż).

Jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na stopień zagrożenia określonych gatunków ptaków jest brak dostatecznej ilości miejsc lęgowych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że problem ten można rozwiązać tworząc nowe gniazda. Z tego powodu planowana jest budowa nowych stanowisk lęgowych, zgodnie z wymaganiami poszczególnych gatunków (sztuczne gniazda, budki, nory lęgowe, wyspy).

  1. Nory dla zimorodka
  2. Wyspa dla rybitw
  3. Budki lęgowe dla puszczyka uralskiego
  4. Budki lęgowe dla włochatki
  5. Budki lęgowe dla sóweczki


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.