"Zimowe dokarmianie ptaków"Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych na temat dokarmiania ptaków zimujących na terenie Karpat Zachodnich (powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, bielski,nowosądecki, limanowski, gorlicki, myślenicki, suski i wadowicki). Pracę powinny przedstawiać ptaki, które zostały na zimę w Polsce np. przy karmnikach. Metoda wykonania rysunku jest dowolna. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) i jest podzielony na 3 kategorie wiekowe:

1. przedszkole
2. szkoła podstawowa
3. gimnazjum i liceum

Termin przesyłania prac mija z dniem 28 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy wysłać na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków Z dopiskiem: Konkurs plastyczny. W kopercie razem z pracą proszę podać:

- Imię i nazwisko
- Adres
- Mail/telefon kontaktowy
- Wiek

Komisja po ocenie prac wyłoni 5 laureatów z każdej kategorii wiekowej, które zostaną umieszczone w publikacji dotyczącej zimowej obserwacji ptaków oraz na plakatach. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa przyrodnicze, gadżety terenowe i turystyczne lub gry edukacyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają publikację dotyczącą zimowej obserwacji ptaków. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 marca 2013 na stronie internetowej.

Szczegóły w regulaminie konkursu

Wyniki konkursu "Zimowe dokarmianie ptaków"

Mamy przyjemność poinformować o wynikach konkursu "Zimowe dokarmianie ptaków", który był realizowany w ramach projektu, pn. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich". Konkurs był przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia mieszkających na terenie powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, bielskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego. Konkurs cieszył się dużą popularnością, do biura Fundacji przyszło łącznie 571 prac. Niestety ze względu na to, iż 77 prac nie spełniało wymagań określonych w regulaminie (pracę przyszły z powiatów nie wymienionych w regulaminie) zostały one zdyskwalifikowane. Pozostałe prace zostały poddane burzliwej dyskusji, w której wybrano łącznie 15 prac, które zostaną nagrodzone. Wszystkie prace, już wkrótce, będzie można zobaczyć w galerii prac konkursowych na stronie projektu. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę głównie:

- samodzielność
- pomysłowość
- kreatywność
- oryginalność

Nagrody otrzymują:
W kategorii wiekowej przedszkola:
- Apolonia Sejmej
- Kacper Pałka
- Karol Kobielus
- Lidia Janc
- Rafał Tokarczyk

W kategorii wiekowej szkoły:
- Kinga Maryniarczyk
- Lidia Barbachowska
- Magdalena Tokarczyk
- Martyna Kuziów
- Nikola Węglarz

W kategorii wiekowej gimnazjum i liceum:
- Dominika Kowalczyk
- Izabela Bartol
- Joanna Gałka
- Kamil Badnarz
- Sławomir Gil

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają publikację dotyczącą zimowej obserwacji ptaków. Prosimy jednak o cierpliwość ponieważ w publikacji będą umieszczone zdjęcia zwycięskich prac co jest związane z wydłużonym czasem obróbki i druku publikacji.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie!

Prace nagrodzone w konkursie "Zimowe dokarmianie ptaków"


Kategoria przedszkola:
Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w
Beskid Wyspowy

Kategoria szkoły:
Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 
Beskid Wyspowy

Kategoria gimnazjum i liceum:
Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy Wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna w 

Beskid Wyspowy


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.