Głuszec


Tetrao urogallusSytuacja w Polsce

Nieliczny. Obserwuje się ciągły spadek liczebności, szacowanej obecnie na ok. 500 kogutów.


Sytuacja w Małopolsce

Zmniejsza swoją liczebność.


Środowisko

Starsze, prześwietlone i rozległe kompleksy leśne: sosnowe na niżu, w górach świerkowe i świerkowo-jodłowe. Istotnym elementem jest silnie rozwinięte runo.


Pokarm

Zróżnicowany zależnie od pory roku. Różne części roślin, od owoców po liście i pędy. Regularnie połykają małe kamyki i żwir, który pomaga w trawieniu pokarmu roślinnego.


Gniazdo

Dołek wygrzebany w ziemi przez kurę, dobrze osłonięty przez otaczającą roślinność.


Biologia lęgowa

Samce w okresie III-V gromadzą się na tokowiskach, które odwiedzają samice. Tylko dominujące samce biorą udział w rozrodzie.


Wędrówki

Gatunek osiadły.


Status ochronny

Miejsca toków objęte ochroną strefową o promieniu 200m i 500m w okresie od II do V. W skali Europy gatunek niezagrożony.


Ciekawostki

W okresie zimowym na palcach głuszców tworzą się igły rogowe.


Literatura

  1. Cierlik G., Tworek S. 2004. Głuszec Tetrao urogallus. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 277-280.
  2. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK. Armatys P. Żurek Z. 2012. Głuszec - folder. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.


Galeria


Pieśń głuszca nie jest tak donośna jak nam się zdaje. Z daleka za to można usłyszeć furkot skrzydeł zrywającego się ptaka. - fot. Romuald Mikusek
Pieśń głuszca nie jest tak donośna jak nam się zdaje. Z daleka za to można usłyszeć furkot skrzydeł zrywającego się ptaka.

fot. Romuald Mikusek
Głuszec preferuje rzadko penetrowane wiekowe bory, sprawiające wrażenie zaniedbanych. - fot. Romuald Mikusek
Głuszec preferuje rzadko penetrowane wiekowe bory, sprawiające wrażenie zaniedbanych.

fot. Romuald Mikusek
Charakterystyczny trop głuszca. Zwraca uwaga duża powierzchnia śródstopia oraz pierwszy palec (tylny), który odciska się z boku, nad 2 palcem. - fot. Romuald Mikusek
Charakterystyczny trop głuszca. Zwraca uwaga duża powierzchnia śródstopia oraz pierwszy palec (tylny), który odciska się z boku, nad 2 palcem.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.