Cietrzew


Tetrao tetrixSytuacja w Polsce

1800 - 2000 os. w Polsce.


Sytuacja w Małopolsce

150-180 samców.


Środowisko

Tereny półotwarte, nierzadko lekko podmokłe w tym uprawy, zręby, torfowiska. W górach nierzadko powyżej górnej granicy lasu.


Pokarm

Roślinożerca żerujący w szczególności na brzozie, w mniejszym stopniu na olszy i krzewach owocowych. Nie gardzi też owocami krzewinek tj. borówką, żurawiną, wrzosem czy kwiatostanami traw.


Gniazdo

Dołek wygrzebany w ziemi skąpo wysłany, u nasady drzewa, krzewu czy tp.


Biologia lęgowa

7-10 jaj (3-16) samica wysiaduje przez 25 dni a już dzień po wykluciu pisklęta (zagniazdowniki) opuszczają gniazdo. Młode z samicą pozostają do jesieni po czym młode samce dołączają do grup jednopłciowych. Samce nie angażują się w opiekę nad lęgiem.


Wędrówki

Gatunek osiadły.


Status ochronny

Wg najnowszej ustawy obowiązuje strefa ochrony okresowej o promieniu 500 m od tokowiska w okresie 1 II -31 V z całkowitym zakazem wstępu.


Ciekawostki

W niektóre lata ptaki z północnych populacji podejmują wędrówki na południe przemieszczając się nawet na odległość kilkuset kilometrów. Związek samicy i samca ogranicza się jedynie do krótkiej kopulacji.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Dorota Z., Zawadzki J., Keller M. 2009. Cietrzew Tetrao tetrix. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 280-289. GIOŚ, Warszawa.
  3. Kamieniarz R. 2004. Tetrao tetrix (L. 1758) - Cietrzew. W: Gromadzki M. (red.) - Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7.


Galeria


Cietrzewie w ciągu dnia często przysiadują na szczytach samotnych drzew wśród łąk, nierzadko w pobliżu aren tokowych. - fot. Romuald Mikusek
Cietrzewie w ciągu dnia często przysiadują na szczytach samotnych drzew wśród łąk, nierzadko w pobliżu aren tokowych.

fot. Romuald Mikusek
Dziki swoim wejściem przerwały toki cietrzewi. - fot. Romuald Mikusek
Dziki swoim wejściem przerwały toki cietrzewi.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.