Rybitwa rzeczna


Sterna hirundoSytuacja w Polsce

Nieliczna, liczna na rzekach nieuregulowanych, gdzie obecne są izolowane wyspy piaszczyste i kamienne.


Sytuacja w Małopolsce

Nieliczne kolonie na większych rzekach.


Środowisko

Rzeki, stawy, zbiorniki retencyjne, żwirownie, odstojniki, plaże morskie itp.


Pokarm

Ryby do długości 15 cm, skorupiaki i owady.


Gniazdo

Płytki dołek na ziemi, odkryty lub pod niewielką osłoną, wyłożony drobnymi kamyczkami, trawą, muszelkami lub bez wyściółki.


Biologia lęgowa

Gatunek kolonijny choć może gniazdować też pojedynczo. Składa 1-4 jaj, zwykle 2-3 na przełomie IV/V. Wysiadywanie 22 dni przez samca i samicę. Pisklęta, zagniazdowniki, karmione są przez oboje rodziców. Lotność uzyskują po 3 tygodniu życia. Rodzina trzyma się razem do 3 miesiąca ich życia.


Wędrówki

Przylot w połowie IV, odlot do X. Zimuje w zachodniej Afryce.


Status ochronny

Ptak wymieniony w Zał. I Dyrektywy Ptasiej, zagrożony z powodu regulacji rzek. Ogólny trend w Europie stabilny.


Ciekawostki

Ptak nierzadko zabijany na zimowiskach przez kolekcjonerów obrączek.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Bukacińska M., Bukaciński D. 2004 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 186-191


Galeria


Rybitwa zwyczajna składa zwykle 2-3 jaja. - fot. Romuald Mikusek
Rybitwa zwyczajna składa zwykle 2-3 jaja.

fot. Romuald Mikusek
Świeżo wyklute pisklę rybitwy za parę godzin wyschnie, otworzy oczy i opuści prymitywne gniazdo o własnych siłach. - fot. Romuald Mikusek
Świeżo wyklute pisklę rybitwy za parę godzin wyschnie, otworzy oczy i opuści prymitywne gniazdo o własnych siłach.

fot. Romuald Mikusek
Gniazda rybitwy zwyczajnej choć odkryte są trudne do zauważenia. - fot. Romuald Mikusek
Gniazda rybitwy zwyczajnej choć odkryte są trudne do zauważenia.

fot. Romuald Mikusek
Puch piskląt rybitwy zwyczajnej doskonale zlewa się z otoczeniem. - fot. Romuald Mikusek
Puch piskląt rybitwy zwyczajnej doskonale zlewa się z otoczeniem.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.