WstępWiele gatunków ptaków (np. orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad) chętnie wracają do zajętych w latach wcześniejszych gniazd. Niektóre z nich wykorzystują po kilka gniazd zamiennie w różnych latach. Gniazdo każdego roku jest nadbudowywane, przez co zwiększają się jego rozmiary i ciężar właściwy. Niektóre również przerastają gałęziami lub też gałęzie rozrastające się wokół uniemożliwiają swobodny dolot do gniazda. Niektóre gniazda zagrożone są spadnięciem, co jeśli ma miejsce w trakcie gniazdowania, zwiększa wydatnie straty u danego gatunku. Jeśli gniazdo zaczyna przerastać gałęziami niezbędne staje się zlokalizowanie nowego miejsca gniazdowego. Tym samym wzrastają nasze nakłady na szukanie nowych miejsc gniazdowych i tworzenie nowych stref ochronnych. U gatunków zajmujących nisze skalne, które nie budują gniazd, jak np. sokół wędrowny i puchacz, podczas intensywnych opadów gniazdo może namoknąć, co może doprowadzić do strat w lęgu.


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.