Zimorodek


Alcedo atthisSytuacja w Polsce

Częste fluktuacje liczebności spowodowane zmiennymi warunkami zimowymi. Liczniej występuje nad dużymi rzekami Polski pn.-wsch. i płn.


Sytuacja w Małopolsce

Liczebność nieznana. Po lekkich zimach notuje się wzrost liczby stanowisk, po surowych - wyraźny spadek.


Środowisko

Cieki i wody stojące różnej wielkości z zarośniętymi brzegami i skarpami.


Pokarm

Małe ryby, tzw. chwast rybi (np. ukleje), o długości nie przekraczającej 10 cm.


Gniazdo

Nora w skarpie, czasem w karpie nad wodą czy nawet piaskowni dalej od wody.


Biologia lęgowa

Powrót na stanowiska lęgowe następuje w III i IV. Para wspólnie kopie norę i wysiaduje 5-7 jaj przez 3 tyg. Młode pozostają w norze przez 24-27 dni. 1-3 lęgi w roku.


Wędrówki

Dorosłe ptaki osiadłe. Przemieszczają się jedynie w obręb niezamarzniętych wód. Młode ptaki silniej wędrowne. Młode obrączkowane w Polsce nierzadko stwierdzano daleko w Europie Zachodniej.


Status ochronny

Gatunek zagrożony o stałym spadku liczebności.


Ciekawostki

Niestrawione części tj. kości i łuski wydala w postaci wypluwek.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Roman Kucharski. 2011. Zimorodek. Ulotka. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.