Dzięcioł białogrzbiety


Dendrocopos leucotosSytuacja w Polsce

Gatunek nieliczny we wschodniej części Polski.


Sytuacja w Małopolsce

Słabo poznana. Nierzadki w dolinach strumieni porośniętych buczyną.


Środowisko

W górach buczyny, na nizinach często lasy mieszane. Silnie uzależniony od martwego drewna gatunków liściastych.


Pokarm

Głównie larwy gatunków chrząszczy odżywiających się martwym drewnem. Żeruje głęboko w, silnie rozkuwając drewno.


Gniazdo

Kuje dziuple w martwych i obumierających drzewach liściastych, zazwyczaj na wysokości kilkunastu metrów. Wejście o średnicy do 6,5 cm.


Biologia lęgowa

Gatunek przystępujący wcześnie do lęgów: składanie jaj już na przełomie III/IV, młode opuszczają dziuplę w V. 3-5 jaj wysiaduje 11 dni. Młode pozostają w gnieździe 3-4 tyg.


Wędrówki

Gatunek osiadły.


Status ochronny

Gatunek wymieniony w Czerwonej Księdze i w Zał. I Dyrektywy Ptasiej. W skali Europy zmniejsza swą liczebność.


Ciekawostki

Gatunek mało płochliwy podobnie jak większość kręgowców należących do fauny tajgowo-syberyjskiej.


Literatura

  1. Cramp S. & Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Piotrowska M., Wesołowski T. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004; Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. s.: 308-309.


Galeria


Typowe środowisko lęgowe dzięcioła białogrzbietego w Beskidach. - fot. Romuald Mikusek
Typowe środowisko lęgowe dzięcioła białogrzbietego w Beskidach.

fot. Romuald Mikusek
Dzięcioł białogrzbiety kuje dziuple wysoko w uschniętych lub usychających drzewach, dlatego trudno do nich dotrzeć. - fot. Romuald Mikusek
Dzięcioł białogrzbiety kuje dziuple wysoko w uschniętych lub usychających drzewach, dlatego trudno do nich dotrzeć.

fot. Romuald Mikusek
Podobnie jak inne dzięcioły, dzięcioł białogrzbiety porusza się lotem falistym. - fot. Romuald Mikusek
Podobnie jak inne dzięcioły, dzięcioł białogrzbiety porusza się lotem falistym.

fot. Romuald Mikusek
Na plecach dzięcioła białogrzbietego łatwo dostrzec jasną plamę od której odchodzą promieniście białe pręgi skrzydłowe. Pasek na policzku nie łączy się z czapeczką jak u dzięcioła dużego. - fot. Romuald Mikusek
Na plecach dzięcioła białogrzbietego łatwo dostrzec jasną plamę od której odchodzą promieniście białe pręgi skrzydłowe. Pasek na policzku nie łączy się z czapeczką jak u dzięcioła dużego.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.