Srokosz


Lanius senatorSytuacja w Polsce

Występuje w całej Polsce w rozproszeniu spowodowanym wymaganiami siedliskowymi gatunku i dużymi terytoriami.


Sytuacja w Małopolsce

Nieznana. Gatunek nieliczny.


Środowisko

Krajobraz otwarty z alejami, grupami drzew lub nawet z pojedynczymi drzewami.


Pokarm

Małe kręgowce oraz owady, szczególnie chętnie ptaki i ssaki.


Gniazdo

Budują już w III oba ptaki, wysoko, czasem nisko w kolczystych krzewach.


Biologia lęgowa

4-9 jaj składa w IV, wysiaduje ponad 15 dni i tyle samo pisklęta pozostają w gnieździe.


Wędrówki

Gatunek osiadły. Może wyjątkowo przemieszczać się nawet na znaczne odległości w obrębie areału lęgowego.


Status ochronny

Wymieniony w Zał. I Dyrektywy Ptasiej, zmniejszający liczebność w skali Europy.


Ciekawostki

Nakłuwa ofiary na ciernie i druty, które stanowią spiżarnie oraz sygnał jakości samca dla samicy w okresie kojarzenia w pary.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Kuźniak S., Lorek G. 2004. Srokosz Lanius excubitor. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 366-369.
  3. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.


Galeria


Pośrednią oznaką obecności srokosza są ofiary, które nabija w charakterystyczny sposób na ciernie lub umieszczaw rozwidleniu gałązek. - fot. Romuald Mikusek
Pośrednią oznaką obecności srokosza są ofiary, które nabija w charakterystyczny sposób na ciernie lub umieszczaw rozwidleniu gałązek.

fot. Romuald Mikusek
Srokosze polują najchętniej na otwartej przestrzni zawisając w powietrzu podobnie do pustułki. - fot. Romuald Mikusek
Srokosze polują najchętniej na otwartej przestrzni zawisając w powietrzu podobnie do pustułki.

fot. Romuald Mikusek
Srokosza wyróżnia czarna maska i szeroki, biały pas skrzydłowy. - fot. Romuald Mikusek
Srokosza wyróżnia czarna maska i szeroki, biały pas skrzydłowy.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.