Przepiórka


Coturnix coturnixSytuacja w Polsce

Rozproszona na całym obszarze, nieco liczniejsza we wschodniej części kraju. W górach rzadko przekracza 700 m n.p.m.


Sytuacja w Małopolsce

Nieliczna, lokalnie nawet średnioliczna. Stwierdzona do wys. 1300 m n.p.m. (Tatry).


Środowisko

Związana z krajobrazem rolniczym: polami, uprawami, łąkami. Szczególnie liczna w dolinach rzecznych. Unika bliskości drzew.


Pokarm

W sezonie lęgowym głównie bezkręgowce, poza nim - pokarm roślinny. Bezkręgowce zbiera z roślin i z ziemi, preferując te mało ruchliwe. Nie grzebie w ziemi.


Gniazdo

Niewielki dołek w ziemi, często w pobliżu miedzy. Samica nagina rośliny nad gniazdem tworząc rodzaj dachu. 8-18 jaj w lęgu.


Biologia lęgowa

Gatunek monogamiczny na czas lęgu, choć obie płcie w sezonie mogą tworzyć pary z innymi ptakami zależnie od liczby lęgów. Terytoria małe. Młode, zagniazdowniki, pozostają pod opieką matki przez około miesiąc.


Wędrówki

Zimuje w pd. Europie i Afryce. Przylot na przełomie IV i V, odlot w X.


Status ochronny

Gatunek z Dyrektywy Ptasiej, chroniony, silnie zagrożony chemizacją rolnictwa.


Ciekawostki

Przeloty na terenie kraju obserwowano dużo częściej. Wędruje nocą. W terytorium pary lęgowej mogą przebywać nielęgowe samce, które prawowity właściciel nie przegania.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Dombrowski A. 2004. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 281-284.
  3. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
  4. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.


Galeria


Przepiórkę bardzo rzadko można zobaczyć a częściej usłyszeć. Przepiórka przebywa u nas od V do IX. - fot. Romuald Mikusek
Przepiórkę bardzo rzadko można zobaczyć a częściej usłyszeć. Przepiórka przebywa u nas od V do IX.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.