Muchołówka mała


Ficedula parvaSytuacja w Polsce

Nieliczny na terenie całego kraju, choć w niektórych miejscach może osiągać duże zagęszczenia.


Sytuacja w Małopolsce

Podobnie jak w pozostałej części kraju. Występuje w części regla dolnego.


Środowisko

Grądy i buczyny. W górach związany z lasami liściastymi i mieszanymi, głównie litymi buczynami, gdzie obecne są drzewa martwe.


Pokarm

W okresie lęgowym owadożerny. Owady zbiera z części drzew i w locie.


Gniazdo

W półdziuplach, często na szczytach złomów czy wypróchniałych wnękach.


Biologia lęgowa

W V-VI samice składają 5-7 jaj. Wysiadywaniem i karmieniem młodych w gnieździe, co zajmuje po ok. 2 tyg., zajmują się oboje rodzice.


Wędrówki

Jej zimowiska obejmują rejony wschodniej Azji, głównie Indie i Pakistan.


Status ochronny

Gatunek z Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obserwuje się częste fluktuacje liczebności.


Ciekawostki

Samce drugoroczne są podobne do samic (nie mają czerwonego podgardla), lecz mimo to przystępują do lęgów. W populacjach duża część samców jest niesparowana.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Stajszczyk M. 2004. Ficedula parva (Bechst., 1794) - Muchołówka mała. W: Gromadzki M. (red.) - Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8.
  3. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław.


Galeria


Muchołówka mała pojawia się na stanowiskach dość późno, bo dopiero w połowie V. Jako jeden z niewielu europejskich gatunków ptaków zimuje w Azji. - fot. Romuald Mikusek
Muchołówka mała pojawia się na stanowiskach dość późno, bo dopiero w połowie V. Jako jeden z niewielu europejskich gatunków ptaków zimuje w Azji.

fot. Romuald Mikusek
Śpiewające samce muchołówki małej słychać z dużej odległości, jednak niełatwo je zobaczyć. Z reguły śpiewają wysoko w koronach drzew liściastych. - fot. Romuald Mikusek
Śpiewające samce muchołówki małej słychać z dużej odległości, jednak niełatwo je zobaczyć. Z reguły śpiewają wysoko w koronach drzew liściastych.

fot. Romuald Mikusek
Biotop lęgowy muchołówki małej stanowią prześwietlone lasy liściaste i mieszane. - fot. Romuald Mikusek
Biotop lęgowy muchołówki małej stanowią prześwietlone lasy liściaste i mieszane.

fot. Romuald Mikusek

2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.