Edukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna: w celu polepszenia stosunku społeczeństwa do zagadnień ochrony przyrody planowana jest realizacja tematów informujących społeczeństwo o wyjątkowych walorach dziedzictwa przyrodniczego w obrębie obszaru objętego projektem (tworzenie lokalnego patriotyzmu), zwiększenia wiedzy o gatunkach i obszarach Natura 2000, ukazania potrzeby i ważnej funkcji ochrony przyrody. Działanie będzie skierowane do różnych grup społecznych, z osobnym podejściem do dzieci, młodzieży, właścicieli i użytkowników.

  1. Wykłady
  2. Wycieczki
  3. Konkursy
  4. Szkolenia
  5. Obozy

Planowanych jest 5 obozów, które będą obejmować m.in.:
  • naukę obrączkowania ptaków
  • naukę rozpoznawania ptaków
  • naukę budowania sztucznych konstrukcji dla ptaków
  • sposoby ochrony ptaków na obszarach Natura 2000


2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.