Kropiatka


Porzana porzanaSytuacja w Polsce

Występuje na stanowiskach rozproszonych, zależnie od obecności odpowiednich siedlisk.


Sytuacja w Małopolsce

W Małopolsce tylko na pojedynczych stanowiskach, w niższych położeniach.


Środowisko

Związana z wodą, głównie występuje nad brzegami zbiorników i na torfowiskach. Częsta w płatach turzycowisk i rzadkich trzcinowisk w dolinach większych rzek.


Pokarm

Roślinno-zwierzęcy. Pokarm zbiera z powierzchni ziemi, wody i roślin.


Gniazdo

Często nad wodą, wysokie, zbudowane z łodyg i zawsze przykryte daszkiem z ułamanych łodyg roślin, wyścielone liśćmi i delikatnymi łodygami.


Biologia lęgowa

6-14 jaj wysiaduje przez 24 dni. Po tylu też dniach młode uzyskują zdolność lotu.


Wędrówki

Przylot w IV, odlatuje w IX-X i później. Zimuje na południu Europy.


Status ochronny

Gatunek wymieniony w Zał. I Dyrektywy Ptasiej, chroniony. Zagrożone są jego siedliska występowania.


Ciekawostki

Młode nie klują się jednocześnie. Pierwsze pisklę czeka na pozostałe w gnieździe.


Literatura

  1. Cramp S. i Simmons K. (ed.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. OUP. Oxford. UK.
  2. Lontkowski J. Kropiatka Porzana porzana. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (cz. I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 186-191.2005 - 2024 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja treści, zdjęć i rysunków zawartych na stronach serwisu "www.ptakikarpat.eco.pl"
dozwolona wyłącznie za zgodą Fundacji i autorów zdjęć oraz rysunków.